Wiltink en Voeten Bedrijfsartsen Missie Bedrijfsartsen Wiltink en Voeten

Missie

Onze missie bestaat uit het verlagen van het arbeidsverzuim en het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerker.

De leidinggevenden spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Onze aanpak is erop gericht de leidinggevenden te coachen en te ondersteunen om het grootste deel van het arbeidsverzuim zelf af te handelen.

 

Ziektebeleving van de medewerker

In Nederland noemen we alles 'ziek', waar de Engelsen aparte termen gebruiken: 

  • Illness: subjectief 'niet lekker' voelen
  • Disease: medische aandoening
  • Sickness: arbeidsongeschikt

In deze verschillen zit nu net de winst: de keuze om je arbeidsongeschikt te melden is niet alleen afhankelijk van de medische aandoening of van hoe iemand zich voelt. Ook zijn persoonlijke motivatie speelt mee, de thuissituatie, de sfeer op het werk etcetera.

 

Invloed van de leidinggevende op ziektebeleving

De direct leidinggevende heeft, meer dan bijvoorbeeld de directie of de bedrijfsarts, invloed op deze keuze (naar het werk of ziekmelden) die de werknemers maken. Goede werksfeer, zinvolle taakinvulling, betrokkenheid bij de afdeling en de collega's zijn enkele factoren die van invloed zijn bij dit keuzemoment. In de praktijk zien wij vaak dat iedereen het erover eens is dat de leidinggevende een grote rol heeft in de verzuimbeheersing. Waar echter nogal eens aan voorbij gegaan wordt is de grote workload van die leidinggevende. Daarom zullen wij met name focussen op het begeleiden en ondersteunen van deze leidinggevenden: alleen dan zal het verzuimbeleid een succes kunnen worden.