Wiltink en Voeten Bedrijfsartsen Dienstverlening Wiltink en Voeten

Dienstverlening

In nauwe samenspraak met u zullen we de te volgen strategie en aanpak bepalen.

Onze dienstverlening is er veelal op gericht om de leidinggevenden te leren het grootste deel van het arbeidsverzuim zelf af te handelen. De basis hierin is om de keuze van de zieke medewerker te beïnvloeden. In het ideale geval meldt de medewerker zijn beperkingen aan de leidinggevende, vervolgens moeten ze het eens worden over de restmogelijkheden, en daarna bekijkt de leidinggevende of er met deze mogelijkheden nog passende werkzaamheden zijn. Pas als dat niet zo is, is er sprake van arbeidsverzuim.

 

Training van de leidinggevende

Dit denken in beperkingen en mogelijkheden in plaats van ziek-niet ziek blijkt in de praktijk lastig. Daarom begeleiden en trainen wij de leidinggevende hierin.

Vaak zien wij dat er aanvankelijk veel spreekuren worden uitgevoerd en er in de loop der tijd minder spreekuren nodig zijn, maar meer tijd wordt ingeruimd om de leidinggevenden te ondersteunen bij het managen van hun arbeidsverzuim. Als dit traject succesvol verloopt, zien wij dat uiteindelijk ook onze inzet kan worden teruggebracht omdat het arbeidsverzuim daalt en door uw organisatie voor een groot deel zelf wordt afgehandeld. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten; het arbeidsverzuim neemt af en de kosten voor onze inzet worden gereduceerd.